78win trang cá cược trực tu

รายละเอียด

คอร์สเรียน Online ที่สามารถเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา ทวนซ้ำได้หลายรอบจุใจ  

<< UPDATE เนื้อหาใหม่หมด หลักสูตรใหม่ >>

 

สอนเป็นลำดับขั้นตอน เนื้อหาเข้มข้น โจทย์ฝึกสกิลจำนวนมาก
เสริมด้วยเทคนิคสุดแซ่บสไตล์พี่ไผ่ ประสบการณ์สอนกว่า 16 ปี
ที่จะทำให้น้องทำข้อสอบได้จริง ทำได้เร็วกว่าใคร
เปลี่ยนทัศนะต่อวิชาเคมี และหลงรักวิชาเคมีในที่สุด

 

✅ เนื้อหาเข้มข้น
✅ เก็งจุดออกสอบ
✅ เทคนิคลัด ทำได้ไว
✅ ทำเกรดในโรงเรียน

 

รายละเอียดคอร์ส (แถมหนังสือสรุป SUM UP M.6)
– จำนวนชั่วโมงเรียนจริง 35 ชั่วโมง


– ประกอบด้วยบทเรียนดังนี้
1) บทเคมีอินทรีย์ 28 ชั่วโมง
2) บทพอลิเมอร์ 7 ชั่วโมง

 

– ราคารวมค่าเรียน หนังสือและค่าจัดส่งแล้ว
– หนังสือเรียนจัดส่งถึงบ้านภายใน 2-4 วันนับจากวันที่ชำระเงิน

 

*** สงวนสิทธิ์จำหน่ายแก่นักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมเท่านั้น โดย 1 คน / 1 คอร์ส
ห้ามบันทึกเทป ทำซ้ำ ดัดแปลง หรือเผยแพร่ ส่วนหนึ่งส่วนใดในสื่อการเรียน ***

หลักสูตรการเรียน

M6 บทเคมีอินทรีย์
M6 บทเคมีอินทรีย์ 1 00:27:59
M6 บทเคมีอินทรีย์ 2 00:32:31
M6 บทเคมีอินทรีย์ 3 00:29:52
M6 บทเคมีอินทรีย์ 4 00:29:01
M6 บทเคมีอินทรีย์ 5 00:26:01
M6 บทเคมีอินทรีย์ 6 00:23:44
M6 บทเคมีอินทรีย์ 7 00:21:22
M6 บทเคมีอินทรีย์ 8 00:26:11
M6 บทเคมีอินทรีย์ 9 00:35:07
M6 บทเคมีอินทรีย์ 10 00:29:02
M6 บทเคมีอินทรีย์ 11 00:32:12
M6 บทเคมีอินทรีย์ 12 00:34:57
M6 บทเคมีอินทรีย์ 13 00:30:10
M6 บทเคมีอินทรีย์ 14 00:27:52
M6 บทเคมีอินทรีย์ 15 00:24:14
M6 บทเคมีอินทรีย์ 16 00:29:58
M6 บทเคมีอินทรีย์ 17 00:33:59
M6 บทเคมีอินทรีย์ 18 00:28:26
M6 บทเคมีอินทรีย์ 19 00:29:21
M6 บทเคมีอินทรีย์ 20 00:32:16
M6 บทเคมีอินทรีย์ 21 00:32:40
M6 บทเคมีอินทรีย์ 22 00:33:33
M6 บทเคมีอินทรีย์​ 23 00:35:53
M6 บทเคมีอินทรีย์​ 24 00:32:42
M6 บทเคมีอินทรีย์ 25 00:31:35
M6 บทเคมีอินทรีย์ 26 00:27:28
M6 บทเคมีอินทรีย์ 27 00:27:51
M6 บทเคมีอินทรีย์ 28 00:33:05
M6 บทเคมีอินทรีย์ 29 00:35:44
M6 บทเคมีอินทรีย์ 30 00:25:49
M6 บทเคมีอินทรีย์ 31 00:26:23
M6 บทเคมีอินทรีย์ 32 00:36:49
M6 บทเคมีอินทรีย์ 33 00:30:39
M6 บทเคมีอินทรีย์ 34 00:27:39
M6 บทเคมีอินทรีย์ 35 00:30:56
M6 บทเคมีอินทรีย์ 36 00:24:49
M6 บทเคมีอินทรีย์ 37 00:25:25
M6 บทเคมีอินทรีย์ 38 00:27:26
M6 บทเคมีอินทรีย์ 39 00:31:25
M6 บทเคมีอินทรีย์ 40 00:30:12
M6 บทเคมีอินทรีย์ 41 00:27:45
M6 บทเคมีอินทรีย์ 42 00:26:45
M6 บทเคมีอินทรีย์ 43 00:37:31
M6 บทเคมีอินทรีย์ 44 00:29:06
M6 บทเคมีอินทรีย์ 45 00:31:03
M6 บทเคมีอินทรีย์ 46 00:29:10
M6 บทเคมีอินทรีย์ 47 00:33:41
M6 บทเคมีอินทรีย์ 48 00:31:38
M6 บทเคมีอินทรีย์ 49 00:27:40
M6 บทเคมีอินทรีย์ 50 00:35:14
M6 บทเคมีอินทรีย์ 51 00:34:02
M6 บทเคมีอินทรีย์ 52 00:28:31
M6 บทเคมีอินทรีย์ 53 00:37:12
M6 บทเคมีอินทรีย์ 54 00:26:42
M6 บทเคมีอินทรีย์ 55 00:37:15
M6 บทเคมีอินทรีย์ 56 00:35:37
M6 บทเคมีอินทรีย์ 57 00:36:35
M6 บทเคมีอินทรีย์ 58 00:38:33
M6 บทเคมีอินทรีย์ 59 00:32:31
M6 บทเคมีอินทรีย์ 60 00:29:38
M6 บทเคมีอินทรีย์ 61 00:26:54
M6 บทเคมีอินทรีย์ 62 00:30:19
M6 บทเคมีอินทรีย์ 63 00:29:28
M6 บทเคมีอินทรีย์ 64 00:30:18
M6 บทเคมีอินทรีย์ 65 00:35:31
M6 บทเคมีอินทรีย์ 66 00:25:46
M6 บทเคมีอินทรีย์ 67 END 00:22:53
เฉลยแบบฝึกหัดท้ายบทเคมีอินทรีย์
DOWNLOAD เฉลยแบบฝึกหัด ม.6 บทเคมีอินทรีย์ 00:00:00
บทเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ และปิโตรเลียม (หลักสูตรเก่าไม่ออกสอบมหาลัย ให้เรียนเมื่อโรงเรียนสอน)
Download เอกสารเรียนบทเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ และปิโตรเลียม 00:00:00
M6 บทเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และปิโตรเลียม 1 00:43:19
M6 บทเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และปิโตรเลียม 2 00:38:44
M6 บทเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และปิโตรเลียม 3 00:40:21
M6 บทเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และปิโตรเลียม 4 END 00:50:34
M6 บทพอลิเมอร์
M6 บทพอลิเมอร์ 1 00:21:46
M6 บทพอลิเมอร์ 2 00:21:51
M6 บทพอลิเมอร์ 3 00:23:57
M6 บทพอลิเมอร์ 4 00:22:06
M6 บทพอลิเมอร์ 5 00:25:26
M6 บทพอลิเมอร์ 6 00:29:08
M6 บทพอลิเมอร์ 7 00:21:33
M6 บทพอลิเมอร์ 8 00:19:52
M6 บทพอลิเมอร์ 9 00:20:11
M6 บทพอลิเมอร์ 10 00:27:55
M6 บทพอลิเมอร์ 11 00:30:04
M6 บทพอลิเมอร์ 12 00:29:47
M6 บทพอลิเมอร์ 13 00:29:56
M6 บทพอลิเมอร์ 14 00:27:14
M6 บทพอลิเมอร์ 15 00:27:17
M6 บทพอลิเมอร์ 16 00:33:02
M6 บทพอลิเมอร์ 17 00:25:58
M6 บทพอลิเมอร์ 18 00:24:28
M6 บทพอลิเมอร์ 19 00:21:11
M6 บทพอลิเมอร์ 20 00:21:08
M6 บทพอลิเมอร์ 21 00:21:06
M6 บทพอลิเมอร์ 22 00:27:09
M6 บทพอลิเมอร์ 23 00:20:13
M6 บทพอลิเมอร์ 24 00:20:33
M6 บทพอลิเมอร์ 25 00:19:42
M6 บทพอลิเมอร์ 26 00:23:48
M6 บทพอลิเมอร์ 27 00:23:10
M6 บทพอลิเมอร์ 28 00:22:26
M6 บทพอลิเมอร์ 29 00:25:08
M6 บทพอลิเมอร์ 30 00:26:05
M6 บทพอลิเมอร์ 31 00:22:28
M6 บทพอลิเมอร์ 32 00:20:35
M6 บทพอลิเมอร์ 33 00:19:52
M6 บทพอลิเมอร์ 34 END 00:18:32
เฉลยแบบฝึกหัดท้ายบทพอลิเมอร์
DOWNLOAD เฉลยแบบฝึกหัด ม.6 บทพอลิเมอร์ 00:00:00

บทวิจารณ์คอร์สเรียน

N.A

ระดับความพึงพอใจ
  • 5 ดาว0
  • 4 ดาว0
  • 3 ดาว0
  • 2 ดาว0
  • 1 ดาว0
ไม่มีบทวิจารณ์สำหรับคอร์สเรียนนี้
สมัครเรียน
  • 2,150.00฿ 2,100.00฿
  • 5 months
160 นักเรียนลงทะเบียนคอร์สนี้
Phaiperfectchem. All rights reserved.
Setup Menus in Admin Panel
trang web cá cược trực tuyến hay nhất trang cá cược xổ số  cá cược xổ số trực tuyến  baccarat live baccarat online gambling