78win trang cá cược trực tu

รายละเอียด

คอร์สเรียน Online ที่สามารถเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา ทวนซ้ำได้หลายรอบจุใจ  

<< UPDATE เนื้อหาใหม่หมด หลักสูตรใหม่ >>

 

สอนเป็นลำดับขั้นตอน เนื้อหาเข้มข้น โจทย์ฝึกสกิลจำนวนมาก
เสริมด้วยเทคนิคสุดแซ่บสไตล์พี่ไผ่ ประสบการณ์สอนกว่า 16 ปี
ที่จะทำให้น้องทำข้อสอบได้จริง ทำได้เร็วกว่าใคร
เปลี่ยนทัศนะต่อวิชาเคมี และหลงรักวิชาเคมีในที่สุด

 

✅ เนื้อหาเข้มข้น
✅ เก็งจุดออกสอบ
✅ เทคนิคลัด ทำได้ไว
✅ ทำเกรดในโรงเรียน

 

รายละเอียดคอร์ส (แถมหนังสือสรุป SUM UP M.5/1)
– จำนวนชั่วโมงเรียนจริง 39 ชั่วโมง

– ประกอบด้วยบทเรียนดังนี้
  1) บท แก๊สและสมบัติของแก๊ส 11 ชั่วโมง
  2) บท อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 15 ชั่วโมง
  3) บท สมดุลเคมี 13 ชั่วโมง

 

– ราคารวมค่าเรียน หนังสือและค่าจัดส่งแล้ว
– หนังสือเรียนจัดส่งถึงบ้านภายใน 2-4 วันนับจากวันที่ชำระเงิน

 

*** สงวนสิทธิ์จำหน่ายแก่นักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมเท่านั้น โดย 1 คน / 1 คอร์ส
ห้ามบันทึกเทป ทำซ้ำ ดัดแปลง หรือเผยแพร่ ส่วนหนึ่งส่วนใดในสื่อการเรียน ***

หลักสูตรการเรียน

บท แก๊สและสมบัติของแก๊ส
แก๊สและสมบัติของแก๊ส 1 00:23:52
แก๊สและสมบัติของแก๊ส 2 00:20:18
แก๊สและสมบัติของแก๊ส 3 00:22:48
แก๊สและสมบัติของแก๊ส 4 00:19:29
แก๊สและสมบัติของแก๊ส 5 00:26:02
แก๊สและสมบัติของแก๊ส 6 00:23:19
แก๊สและสมบัติของแก๊ส 7 00:22:24
แก๊สและสมบัติของแก๊ส 8 00:25:37
แก๊สและสมบัติของแก๊ส 9 00:24:55
แก๊สและสมบัติของแก๊ส 10 00:25:14
แก๊สและสมบัติของแก๊ส 11 00:23:02
แก๊สและสมบัติของแก๊ส 12 00:23:56
แก๊สและสมบัติของแก๊ส 13 00:21:49
แก๊สและสมบัติของแก๊ส 14 00:19:46
แก๊สและสมบัติของแก๊ส 15 00:24:40
แก๊สและสมบัติของแก๊ส 16 00:22:10
แก๊สและสมบัติของแก๊ส 17 00:20:31
แก๊สและสมบัติของแก๊ส 18 00:25:49
แก๊สและสมบัติของแก๊ส 19 00:24:36
แก๊สและสมบัติของแก๊ส 20 00:20:34
แก๊สและสมบัติของแก๊ส 21 00:22:41
แก๊สและสมบัติของแก๊ส 22 00:20:19
แก๊สและสมบัติของแก๊ส 23 00:21:18
แก๊สและสมบัติของแก๊ส 24 00:20:29
แก๊สและสมบัติของแก๊ส 25 00:23:52
แก๊สและสมบัติของแก๊ส 26 00:22:19
แก๊สและสมบัติของแก๊ส 27 00:18:03
แก๊สและสมบัติของแก๊ส 28 00:20:03
แก๊สและสมบัติของแก๊ส 29 00:23:25
แก๊สและสมบัติของแก๊ส 30 00:25:34
แก๊สและสมบัติของแก๊ส 31 00:24:25
แก๊สและสมบัติของแก๊ส 32 00:21:37
แก๊สและสมบัติของแก๊ส 33 00:24:49
แก๊สและสมบัติของแก๊ส 34 00:24:51
แก๊สและสมบัติของแก๊ส 35 00:22:57
แก๊สและสมบัติของแก๊ส 36 00:24:36
แก๊สและสมบัติของแก๊ส 37 00:22:45
แก๊สและสมบัติของแก๊ส 38 00:20:41
แก๊สและสมบัติของแก๊ส 39 00:21:37
แก๊สและสมบัติของแก๊ส 40 00:23:20
แก๊สและสมบัติของแก๊ส 41 00:22:39
แก๊สและสมบัติของแก๊ส 42 00:24:15
แก๊สและสมบัติของแก๊ส 43 00:22:26
แก๊สและสมบัติของแก๊ส 44 END 00:26:42
เฉลย แบบฝึกหัดแก๊สและสมบัติของแก๊ส 00:00:00
ติว MID-TERM แก๊สและสมบัติของแก๊ส
MID-TERM M5 แก๊สฯ 1 00:26:46
MID-TERM M5 แก๊สฯ 2 END 00:27:10
บท อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
อัตราฯ 1 00:23:37
อัตราฯ 2 00:21:55
อัตราฯ 3 00:23:41
อัตราฯ 4 00:23:14
อัตราฯ 5 00:21:29
อัตราฯ 6 00:24:25
อัตราฯ 7 00:24:07
อัตราฯ 8 00:24:09
อัตราฯ 9 00:26:24
อัตราฯ 10 00:22:05
อัตราฯ 11 00:25:49
อัตราฯ 12 00:21:51
อัตราฯ 13 00:25:48
อัตราฯ 14 00:23:54
อัตราฯ 15 00:21:03
อัตราฯ 16 00:20:38
อัตราฯ 17 00:25:57
อัตราฯ 18 00:23:10
อัตราฯ 19 00:25:02
อัตราฯ 20 00:23:15
อัตราฯ 21 00:25:16
อัตราฯ 22 00:26:16
อัตราฯ 23 00:25:35
อัตราฯ 24 00:22:00
อัตราฯ 25 00:21:18
อัตราฯ 26 00:22:42
อัตราฯ 27 00:22:13
อัตราฯ 28 00:21:41
อัตราฯ 29 00:25:32
อัตราฯ 30 00:25:32
อัตราฯ 31 00:25:05
อัตราฯ 32 00:23:11
อัตราฯ 33 00:22:50
อัตราฯ 34 00:27:55
อัตราฯ 35 00:23:24
อัตราฯ 36 00:24:19
อัตราฯ 37 00:20:53
อัตราฯ 38 00:21:59
อัตราฯ 39 00:24:01
อัตราฯ 40 00:20:26
อัตราฯ 41 00:25:42
อัตราฯ 42 00:21:58
อัตราฯ 43 00:20:57
อัตราฯ 44 00:20:36
อัตราฯ 45 00:26:50
อัตราฯ 46 00:22:50
อัตราฯ 47 00:23:31
อัตราฯ 48 00:24:43
อัตราฯ 49 00:23:48
อัตราฯ 50 00:20:28
อัตราฯ 51 00:23:45
อัตราฯ 52 00:18:51
อัตราฯ 53 00:23:45
อัตราฯ 54 00:24:41
อัตราฯ 55 END 00:28:13
เฉลยแบบฝึกหัด บทอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี_1 00:00:00
เฉลยแบบฝึกหัด บทอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี_2 00:00:00
เฉลยแบบฝึกหัด บทอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี_3 00:00:00
ติว MID-TERM อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
MID-TERM M5 อัตราฯ 1 00:23:44
MID-TERM M5 อัตราฯ 2 END 00:25:40
บท สมดุลเคมี
สมดุลเคมี 1 00:24:05
สมดุลเคมี 2 00:20:01
สมดุลเคมี 3 00:25:29
สมดุลเคมี 4 00:27:36
สมดุลเคมี 5 00:23:55
สมดุลเคมี 6 00:25:33
สมดุลเคมี 7 00:23:18
สมดุลเคมี 8 00:21:33
สมดุลเคมี 9 00:23:37
สมดุลเคมี 10 00:24:57
สมดุลเคมี 11 00:24:00
สมดุลเคมี 12 00:23:55
สมดุลเคมี 13 00:23:37
สมดุลเคมี 14 00:24:26
สมดุลเคมี 15 00:20:08
สมดุลเคมี 16 00:23:11
สมดุลเคมี 17 00:25:15
สมดุลเคมี 18 00:27:33
สมดุลเคมี 19 00:22:44
สมดุลเคมี 20 00:23:11
สมดุลเคมี 21 00:24:40
สมดุลเคมี 22 00:26:50
สมดุลเคมี 23 00:19:45
สมดุลเคมี 24 00:27:18
สมดุลเคมี 25 00:27:37
สมดุลเคมี 26 00:24:55
สมดุลเคมี 27 00:25:13
สมดุลเคมี 28 00:24:56
สมดุลเคมี 29 00:21:47
สมดุลเคมี 30 00:00:00
สมดุลเคมี 31 00:25:41
สมดุลเคมี 32 00:23:01
สมดุลเคมี 33 00:26:19
สมดุลเคมี 34 00:21:24
สมดุลเคมี 35 00:21:43
สมดุลเคมี 36 00:26:42
สมดุลเคมี 37 00:23:52
สมดุลเคมี 38 00:27:43
สมดุลเคมี 39 00:22:49
สมดุลเคมี 40 00:24:49
สมดุลเคมี 41 00:26:08
สมดุลเคมี 42 00:22:58
สมดุลเคมี 43 00:24:49
สมดุลเคมี 44 00:18:49
สมดุลเคมี 45 END 00:19:44
DOWNLOAD ชีท สรุปสมดุลเคมี 00:00:00
สรุป บทสมดุลเคมี 1 00:32:41
สรุป บทสมดุลเคมี 2 00:27:42
สรุป บทสมดุลเคมี 3 00:28:51
สรุป บทสมดุลเคมี 4 END 00:28:52
เฉลยแบบฝึกหัด ม.5 สมดุลเคมี 00:00:00
บทของแข็ง ของเหลว (หลักสูตรเก่า รร.ไหนไม่สอน "ข้ามเลย" หลักสูตรปัจจุบันไม่มีแล้ว!!)
DOWNLOAD เอกสารเรียนของแข็ง ของเหลว 00:00:00
ของแข็ง ของเหลว 1 00:22:05
ของแข็ง ของเหลว 2 00:26:54
ของแข็ง ของเหลว END 00:22:41
สมัครเรียน
  • 3,600.00฿ 2,650.00฿
  • 6 months, 2 weeks
500 นักเรียนลงทะเบียนคอร์สนี้
Phaiperfectchem. All rights reserved.
Setup Menus in Admin Panel
trang web cá cược trực tuyến hay nhất trang cá cược xổ số  cá cược xổ số trực tuyến  baccarat live baccarat online gambling