78win trang cá cược trực tu

รายละเอียด

คอร์สเรียน Online ที่สามารถเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา ทวนซ้ำได้หลายรอบจุใจ  

<< UPDATE เนื้อหาใหม่หมด หลักสูตรใหม่ >>

 

สอนเป็นลำดับขั้นตอน เนื้อหาเข้มข้น โจทย์ฝึกสกิลจำนวนมาก
เสริมด้วยเทคนิคสุดแซ่บสไตล์พี่ไผ่ ประสบการณ์สอนกว่า 16 ปี
ที่จะทำให้น้องทำข้อสอบได้จริง ทำได้เร็วกว่าใคร
เปลี่ยนทัศนะต่อวิชาเคมี และหลงรักวิชาเคมีในที่สุด

 

✅ เนื้อหาเข้มข้น
✅ เก็งจุดออกสอบ
✅ เทคนิคลัด ทำได้ไว
✅ ทำเกรดในโรงเรียน

 

รายละเอียดคอร์ส (แถมหนังสือสรุป SUM UP M.4/2)
– จำนวนชั่วโมงเรียนจริง 38 ชั่วโมง 20 นาที

– ประกอบด้วยบทเรียนดังนี้
  1) บท โมลและสูตรเคมี 11 ชั่วโมง 20 นาที
  2) บท สารละลาย 11 ชั่วโมง
  3) บท ปริมาณสัมพันธ์ 16 ชั่วโมง

 

– ราคารวมค่าเรียน หนังสือและค่าจัดส่งแล้ว
– หนังสือเรียนจัดส่งถึงบ้านภายใน 2-4 วันนับจากวันที่ชำระเงิน

 

*** สงวนสิทธิ์จำหน่ายแก่นักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมเท่านั้น โดย 1 คน / 1 คอร์ส
ห้ามบันทึกเทป ทำซ้ำ ดัดแปลง หรือเผยแพร่ ส่วนหนึ่งส่วนใดในสื่อการเรียน ***

หลักสูตรการเรียน

บท โมลและสูตรเคมี
M4 โมลและสูตรเคมี 1 00:23:49
M4 โมลและสูตรเคมี 2 00:21:53
M4 โมลและสูตรเคมี 3 00:25:04
M4 โมลและสูตรเคมี 4 00:20:00
M4 โมลและสูตรเคมี 5 00:20:13
M4 โมลและสูตรเคมี 6 00:23:07
M4 โมลและสูตรเคมี 7 00:24:04
M4 โมลและสูตรเคมี 8 00:27:12
M4 โมลและสูตรเคมี 9 00:21:57
M4 โมลและสูตรเคมี 10 00:20:35
M4 โมลและสูตรเคมี 11 00:19:51
M4 โมลและสูตรเคมี 12 00:24:49
M4 โมลและสูตรเคมี 13 00:25:32
M4 โมลและสูตรเคมี 14 00:22:06
M4 โมลและสูตรเคมี 15 00:24:22
M4 โมลและสูตรเคมี 16 00:19:04
M4 โมลและสูตรเคมี 17 00:20:56
M4 โมลและสูตรเคมี 18 00:21:18
M4 โมลและสูตรเคมี 19 00:21:49
M4 โมลและสูตรเคมี 20 00:26:31
M4 โมลและสูตรเคมี 21 00:19:40
M4 โมลและสูตรเคมี 22 00:19:52
M4 โมลและสูตรเคมี 23 00:23:11
M4 โมลและสูตรเคมี 24 00:27:12
M4 โมลและสูตรเคมี 25 00:23:02
M4 โมลและสูตรเคมี 26 00:23:22
M4 โมลและสูตรเคมี 27 00:22:51
M4 โมลและสูตรเคมี 28 00:19:24
M4 โมลและสูตรเคมี 29 00:22:17
M4 โมลและสูตรเคมี 30 00:26:15
M4 โมลและสูตรเคมี 31 00:21:59
M4 โมลและสูตรเคมี 32 00:21:08
M4 โมลและสูตรเคมี 33 00:24:21
M4 โมลและสูตรเคมี 34 00:22:07
M4 โมลและสูตรเคมี 35 00:22:46
M4 โมลและสูตรเคมี 36 00:21:13
M4 โมลและสูตรเคมี 37 00:24:21
M4 โมลและสูตรเคมี 38 00:20:34
M4 โมลและสูตรเคมี 39 00:21:06
M4 โมลและสูตรเคมี 40 00:21:39
M4 โมลและสูตรเคมี 41 00:28:44
M4 โมลและสูตรเคมี 42 00:21:17
M4 โมลและสูตรเคมี 43 00:21:13
M4 โมลและสูตรเคมี 44 00:24:35
M4 โมลและสูตรเคมี 45 00:19:56
M4 โมลและสูตรเคมี 46 END 00:19:31
โจทย์เสริมบทโมลฯ
DOWNLOAD โจทย์เสริมบทโมล 00:00:00
เฉลยโจทย์เสริมบทโมล 1 00:19:33
เฉลยโจทย์เสริมบทโมล 2 END 00:19:58
เฉลยแบบฝึกหัดท้ายบทโมลฯ
เฉลยแบบฝึกหัด โมลและสูตรเคมี 1 00:00:00
เฉลยแบบฝึกหัด โมลและสูตรเคมี 2 00:00:00
บท สารละลาย
M4 สารละลาย 1 00:23:01
M4 สารละลาย 2 00:26:44
M4 สารละลาย 3 00:29:10
M4 สารละลาย 4 00:26:14
M4 สารละลาย 5 00:31:05
M4 สารละลาย 6 00:28:09
M4 สารละลาย 7 00:28:43
M4 สารละลาย 8 00:28:22
M4 สารละลาย 9 00:29:41
M4 สารละลาย 10 00:26:58
M4 สารละลาย 11 00:33:08
M4 สารละลาย 12 00:25:17
M4 สารละลาย 13 00:24:15
M4 สารละลาย 14 00:27:46
M4 สารละลาย 15 00:29:37
M4 สารละลาย 16 00:29:53
M4 สารละลาย 17 00:23:02
M4 สารละลาย 18 00:20:57
M4 สารละลาย 19 00:29:21
M4 สารละลาย 20 00:24:26
M4 สารละลาย 21 00:21:25
M4 สารละลาย 22 00:27:52
M4 สารละลาย 23 00:24:43
M4 สารละลาย 24 00:22:54
M4 สารละลาย 25 00:31:39
M4 สารละลาย 26 END 00:25:49
โจทย์เสริมบทสารละลาย
DOWNLOAD โจทย์เสริมบทสารละลาย 00:00:00
เฉลยโจทย์เสริมบสารละลาย END 00:25:24
เฉลยแบบฝึกหัดท้ายบทสารละลาย
เฉลยแบบฝึกหัด สารละลาย 1 00:00:00
เฉลยแบบฝึกหัด สารละลาย 2 00:00:00
บท ปริมาณสัมพันธ์
M4 ปริมาณฯ UPDATE 1 00:23:31
M4 ปริมาณฯ UPDATE 2 00:23:04
M4 ปริมาณฯ UPDATE 3 00:24:08
M4 ปริมาณฯ UPDATE 4 00:24:07
M4 ปริมาณฯ UPDATE 5 00:23:52
M4 ปริมาณฯ UPDATE 6 00:25:29
M4 ปริมาณฯ UPDATE 7 00:24:58
M4 ปริมาณฯ UPDATE 8 00:21:03
M4 ปริมาณฯ UPDATE 9 00:27:42
M4 ปริมาณฯ UPDATE 10 00:24:15
M4 ปริมาณฯ UPDATE 11 00:24:03
M4 ปริมาณฯ UPDATE 12 00:24:06
M4 ปริมาณฯ UPDATE 13 00:23:57
M4 ปริมาณฯ UPDATE 14 00:23:54
M4 ปริมาณฯ UPDATE 15 00:23:35
M4 ปริมาณฯ UPDATE 16 00:26:27
M4 ปริมาณฯ UPDATE 17 00:19:45
M4 ปริมาณฯ UPDATE 18 00:24:40
M4 ปริมาณฯ UPDATE 19 00:26:33
M4 ปริมาณฯ UPDATE 20 00:18:30
M4 ปริมาณฯ UPDATE 21 00:21:13
M4 ปริมาณฯ UPDATE 22 00:24:08
M4 ปริมาณฯ UPDATE 23 00:25:37
M4 ปริมาณฯ UPDATE 24 00:23:30
M4 ปริมาณฯ UPDATE 25 00:28:34
M4 ปริมาณฯ UPDATE 26 00:23:21
M4 ปริมาณฯ UPDATE 27 00:27:09
M4 ปริมาณฯ UPDATE 28 00:23:30
M4 ปริมาณฯ UPDATE 29 00:23:01
M4 ปริมาณฯ UPDATE 30 00:24:01
M4 ปริมาณฯ UPDATE 31 00:22:45
M4 ปริมาณฯ UPDATE 32 00:25:39
M4 ปริมาณฯ UPDATE 33 00:25:30
M4 ปริมาณฯ UPDATE 34 00:21:30
M4 ปริมาณฯ UPDATE 35 00:22:21
M4 ปริมาณฯ UPDATE 36 00:19:27
M4 ปริมาณฯ UPDATE 37 00:22:37
M4 ปริมาณฯ UPDATE 38 00:22:35
M4 ปริมาณฯ UPDATE 39 00:19:30
M4 ปริมาณฯ UPDATE 40 00:23:14
M4 ปริมาณฯ UPDATE 41 00:25:49
M4 ปริมาณฯ UPDATE 42 00:28:49
M4 ปริมาณฯ UPDATE 43 00:24:08
M4 ปริมาณฯ UPDATE 44 00:23:07
M4 ปริมาณฯ UPDATE 45 00:21:02
M4 ปริมาณฯ 29 END 00:34:54
เฉลยแบบฝึกหัด ปริมาณสัมพันธ์ 1 00:00:00
เฉลยแบบฝึกหัด ปริมาณสัมพันธ์ 2 00:00:00
เฉลยแบบฝึกหัด ปริมาณสัมพันธ์ 3 00:00:00
เฉลยแบบฝึกหัด ปริมาณสัมพันธ์ 4 00:00:00
เฉลยแบบฝึกหัด ปริมาณสัมพันธ์ 5 00:00:00

บทวิจารณ์คอร์สเรียน

N.A

ระดับความพึงพอใจ
  • 5 ดาว0
  • 4 ดาว0
  • 3 ดาว0
  • 2 ดาว0
  • 1 ดาว0
ไม่มีบทวิจารณ์สำหรับคอร์สเรียนนี้
สมัครเรียน
  • 3,500.00฿ 2,600.00฿
  • 6 months, 2 weeks
342 นักเรียนลงทะเบียนคอร์สนี้
Phaiperfectchem. All rights reserved.
Setup Menus in Admin Panel
trang web cá cược trực tuyến hay nhất trang cá cược xổ số  cá cược xổ số trực tuyến  baccarat live baccarat online gambling