78win trang cá cược trực tu

รายละเอียด

คอร์สเรียน Online ที่สามารถเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา ทวนซ้ำได้หลายรอบจุใจ  

<< UPDATE เนื้อหาใหม่หมด หลักสูตรใหม่ >>

 

สอนเป็นลำดับขั้นตอน เนื้อหาเข้มข้น โจทย์ฝึกสกิลจำนวนมาก
เสริมด้วยเทคนิคสุดแซ่บสไตล์พี่ไผ่ ประสบการณ์สอนกว่า 16 ปี
ที่จะทำให้น้องทำข้อสอบได้จริง ทำได้เร็วกว่าใคร
เปลี่ยนทัศนะต่อวิชาเคมี และหลงรักวิชาเคมีในที่สุด

 

✅ เนื้อหาเข้มข้น
✅ เก็งจุดออกสอบ
✅ เทคนิคลัด ทำได้ไว
✅ ทำเกรดในโรงเรียน

 

รายละเอียดคอร์ส (แถมหนังสือสรุป SUM UP M.4/1)
– จำนวนชั่วโมงเรียนจริง 44 ชั่วโมง

– ประกอบด้วยบทเรียนดังนี้
  1) บท ความปลอดภัยและทักษะในปฏิบัติการเคมี 1.30 ชั่วโมง
  2) บท อะตอมและสมบัติของธาตุ 21.30 ชั่วโมง
  3) บท พันธะเคมี 21 ชั่วโมง

 

– ราคารวมค่าเรียน หนังสือและค่าจัดส่งแล้ว
– หนังสือเรียนจัดส่งถึงบ้านภายใน 2-4 วันนับจากวันที่ชำระเงิน

 

*** สงวนสิทธิ์จำหน่ายแก่นักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมเท่านั้น โดย 1 คน / 1 คอร์ส
ห้ามบันทึกเทป ทำซ้ำ ดัดแปลง หรือเผยแพร่ ส่วนหนึ่งส่วนใดในสื่อการเรียน ***

หลักสูตรการเรียน

บท ความปลอดภัยและทักษะในปฏิบัติการเคมี
ความปลอดภัย 1 00:20:09
ความปลอดภัย 2 00:21:24
ความปลอดภัย 3 00:20:36
ความปลอดภัย 4 00:25:22
ความปลอดภัย 5 00:26:10
ความปลอดภัย 6 00:23:02
ความปลอดภัย 7 00:25:52
ความปลอดภัย 8 END 00:22:13
บท อะตอมและสมบัติของธาตุ
อะตอมฯ 1 00:20:51
อะตอมฯ 2 00:23:47
อะตอมฯ 3 00:21:17
อะตอมฯ 4 00:20:08
อะตอมฯ 5 00:22:53
อะตอมฯ 6 00:23:40
อะตอมฯ 7 00:19:32
อะตอมฯ 8 00:24:48
อะตอมฯ 9 00:28:06
อะตอมฯ 10 00:26:19
อะตอมฯ 11 00:24:02
อะตอมฯ 12 00:23:44
อะตอมฯ 13 00:14:10
อะตอมฯ 14 00:25:36
อะตอมฯ 15 00:23:56
อะตอมฯ 16 00:23:07
อะตอมฯ 17 00:19:15
อะตอมฯ 18 00:20:33
อะตอมฯ 19 00:26:08
อะตอมฯ 20 00:25:36
อะตอมฯ 21 00:24:12
อะตอมฯ 22 00:20:43
อะตอมฯ 23 00:27:21
อะตอมฯ 24 00:22:16
อะตอมฯ 25 00:21:48
อะตอมฯ 26 00:21:41
อะตอมฯ 27 00:24:04
อะตอมฯ 28 00:18:23
อะตอมฯ 29 00:25:08
อะตอมฯ 30 00:26:06
อะตอมฯ 31 00:21:55
อะตอมฯ 32 00:22:53
อะตอมฯ 33 00:30:26
อะตอมฯ 34 00:22:08
อะตอมฯ 35 00:23:28
อะตอมฯ 36 00:23:51
อะตอมฯ 37 00:21:13
อะตอมฯ 38 00:25:40
อะตอมฯ 39 00:23:35
อะตอมฯ 40 00:26:58
อะตอมฯ 41 00:25:53
อะตอมฯ 42 00:22:40
อะตอมฯ 43 00:24:31
อะตอมฯ 44 00:22:11
อะตอมฯ 45 00:18:59
อะตอมฯ 46 00:25:18
อะตอมฯ 47 00:27:41
อะตอมฯ 48 00:21:00
อะตอมฯ 49 00:22:58
อะตอมฯ 50 00:22:11
อะตอมฯ 51 00:18:41
อะตอมฯ 52 00:20:22
อะตอมฯ 53 00:25:10
อะตอมฯ 54 00:22:41
อะตอมฯ 55 END 00:17:22
สมบัติของธาตุ 1 00:22:10
สมบัติของธาตุ 2 00:23:08
สมบัติของธาตุ 3 00:22:48
สมบัติของธาตุ 4 00:18:17
สมบัติของธาตุ 5 00:17:57
สมบัติของธาตุ 6 00:18:55
สมบัติของธาตุ 7 00:28:27
สมบัติของธาตุ 8 00:25:11
สมบัติของธาตุ 9 00:21:39
สมบัติของธาตุ 10 00:26:35
สมบัติของธาตุ 11 00:23:04
สมบัติของธาตุ 12 00:27:09
สมบัติของธาตุ 13 00:18:25
สมบัติของธาตุ 14 00:19:14
สมบัติของธาตุ 15 00:23:00
สมบัติของธาตุ 16 00:23:45
สมบัติของธาตุ 17 00:20:05
สมบัติของธาตุ 18 00:20:31
สมบัติของธาตุ 19 00:21:59
สมบัติของธาตุ 20 00:21:55
สมบัติของธาตุ 21 00:23:18
สมบัติของธาตุ 22 00:24:05
สมบัติของธาตุ 23 00:26:51
สมบัติของธาตุ 24 00:24:11
สมบัติของธาตุ 25 00:17:45
สมบัติของธาตุ 26 00:23:45
สมบัติของธาตุ 27 00:24:01
สมบัติของธาตุ 28 00:24:15
สมบัติของธาตุ 29 00:22:46
สมบัติของธาตุ 30 00:21:13
สมบัติของธาตุ 31 00:21:30
สมบัติของธาตุ 32 00:21:05
สมบัติของธาตุ 33 00:11:15
สมบัติของธาตุ 34 00:24:32
สมบัติของธาตุ 35 00:22:44
สมบัติของธาตุ 36 00:24:12
สมบัติของธาตุ 37 00:22:37
สมบัติของธาตุ 38 00:24:23
สมบัติของธาตุ 39 00:24:57
สมบัติของธาตุ 40 00:26:21
สมบัติของธาตุ 41 00:23:21
สมบัติของธาตุ 42 00:20:40
สมบัติของธาตุ 43 00:23:09
สมบัติของธาตุ 44 00:21:58
สมบัติของธาตุ 45 00:23:52
สมบัติของธาตุ 46 00:23:40
สมบัติของธาตุ 47 00:23:00
สมบัติของธาตุ 48 00:20:14
สมบัติของธาตุ 49 00:20:15
สมบัติของธาตุ 50 00:23:15
สมบัติของธาตุ 51 00:22:39
สมบัติของธาตุ 52 00:23:32
สมบัติของธาตุ 53 00:20:13
สมบัติของธาตุ 54 00:26:38
สมบัติของธาตุ 55 00:28:07
สมบัติของธาตุ 56 END 00:31:03
Download เฉลยแบบฝึกหัดอะตอมและสมบัติของธาตุ 1 00:00:00
Download เฉลยแบบฝึกหัดอะตอมและสมบัติของธาตุ 2 00:00:00
ติว MID-TERM อะตอมและสมบัติธาตุ
MID-TERM M4 อะตอมและสมบัติธาตุ 1 00:23:20
MID-TERM M4 อะตอมและสมบัติธาตุ 2 00:22:26
MID-TERM M4 อะตอมและสมบัติธาตุ 3 00:23:10
MID-TERM M4 อะตอมและสมบัติธาตุ 4 END 00:21:30
บท พันธะเคมี
พันธะเคมี 1 00:37:45
พันธะเคมี 2 00:39:25
พันธะเคมี 3 00:36:46
พันธะเคมี 4 00:31:14
พันธะเคมี 5 00:29:58
พันธะเคมี 6 00:34:42
พันธะเคมี 7 00:36:04
พันธะเคมี 8 00:35:33
พันธะเคมี 9 00:38:04
พันธะเคมี 10 00:39:08
พันธะเคมี 11 00:37:02
พันธะเคมี 12 00:32:15
พันธะเคมี 13 00:35:49
พันธะเคมี 14 00:44:17
พันธะเคมี 15 00:40:14
พันธะเคมี 16 00:37:40
พันธะเคมี 17 00:33:02
พันธะเคมี 18 00:32:04
พันธะเคมี 19 00:33:30
พันธะเคมี 20 00:19:09
พันธะเคมี 21 00:38:47
พันธะเคมี 22 00:35:34
พันธะเคมี 23 00:45:28
พันธะเคมี 24 00:36:09
พันธะเคมี 25 00:31:04
พันธะเคมี 27 00:30:17
พันธะเคมี 26 00:32:41
พันธะเคมี 28 00:33:35
พันธะเคมี 29 00:32:36
พันธะเคมี 30 00:30:57
พันธะเคมี 31 00:30:17
พันธะเคมึ 32 00:34:33
พันธะเคมี 33 00:39:24
พันธะเคมี 34 00:46:32
พันธะเคมี 35 00:42:29
พันธะเคมี 36 00:41:05
พันธะเคมี 37 00:33:58
DOWNLOAD ชีทเสริมรูปร่างโมเลกุลโคเวเลนต์ 00:00:00
พันธะเคมี 38 00:26:18
พันธะเคมี 39 00:34:19
พันธะเคมี 40 00:29:27
พันธะเคมี 41 00:31:09
พันธะเคมี 42 00:38:11
พันธะเคมี 43 00:28:59
พันธะเคมี 44 00:45:19
พันธะเคมี 45 00:40:32
พันธะเคมี 46 00:41:14
พันธะเคมี 47 00:36:31
พันธะเคมี 48 00:43:47
พันธะเคมี 49 00:47:01
พันธะเคมี 50 00:39:07
พันธะเคมี 51 END 00:52:31
เฉลยแบบฝึกหัดพันธะเคมีม.4_1 00:00:00
เฉลยแบบฝึกหัดพันธะเคมีม.4_2 00:00:00
เฉลยแบบฝึกหัดพันธะเคมีม.4_3 00:00:00
เฉลยแบบฝึกหัดพันธะเคมีม.4_4 00:00:00
DOWNLOAD ชีทสรุป บทพันธะเคมี 00:00:00
สรุป พันธะเคมี 1 00:25:31
สรุป พันธะเคมี 2 00:32:50
สรุป พันธะเคมี 3 00:30:20
สรุป พันธะเคมี 4 00:29:48
สรุป พันธะเคมี 5 END 00:33:56

บทวิจารณ์คอร์สเรียน

N.A

ระดับความพึงพอใจ
  • 5 ดาว0
  • 4 ดาว0
  • 3 ดาว0
  • 2 ดาว0
  • 1 ดาว0
ไม่มีบทวิจารณ์สำหรับคอร์สเรียนนี้
สมัครเรียน
  • 4,000.00฿ 2,800.00฿
  • 7 months
403 นักเรียนลงทะเบียนคอร์สนี้
Phaiperfectchem. All rights reserved.
Setup Menus in Admin Panel
trang web cá cược trực tuyến hay nhất trang cá cược xổ số  cá cược xổ số trực tuyến  baccarat live baccarat online gambling