78win trang cá cược trực tu

คอร์สเรียน

คอร์สเรียน เคมี ม.ต้น

          คอร์สเรียนเคมี ม.ต้น คอร์สเดียวครบสำหรับน้องๆ ม.ต้น ที่ต้องการทำเกรดในโรงเรียนและสอบเข้า ม.4 โรงเรียนชั้นนำทั่วประเทศ ฝึกทำโจทย์ที่ใกล้เคียงกับข้อสอบจริง สอนด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายที่เป็นลำดับขั้นตอน สอนตั้งแต่พื้นฐานจนถึงระดับยาก เสริมด้วยเทคนิคชั้นยอด ที่จะเปลี่ยนการเรียนเคมีเป็นเรื่องง่ายๆ มั่นใจ และทำคะแนนได้ในทุกสนามสอบ

ลำดับ
ชื่อบท
จำนวนชั่วโมง
เรียนไม่จำกัดชั่วโมง
ค่าเรียน
 
1
บทสารสมบัติสารและการแยกสาร
บทธาตุและสารประกอบ
21
5 เดือน
2,000 1,700
2
บทพลังงานกับการเปลี่ยนสถานะ
บทปฏิกิริยาเคมี
11.30
3 เดือน
1,200 1,050
3
บทกรดเบส
บทความเข้มข้นสารละลาย
บทปิโตรเลียม
บทสารชีวโมเลกุล
13
3.5 เดือน
1,350 1,150
1+2+3
PACK เรียนเคมี ม.ต้น
45.30
1 ปี
4,550 2,900

          คอร์สเรียนเคมีที่จะพาน้องๆไปฝึกทำข้อสอบเก่า รร.เตรียมอุดมฯ พร้อมเน้นย้ำจุดสำคัญ จุดที่มักออกสอบ เสริมด้วยเทคนิค
ที่จะทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย รับมือกับข้อสอบได้ทุกรูปแบบ

ลำดับ
ชื่อบท
จำนวนชั่วโมง
 
ค่าเรียน
 
1
ตะลุยโจทย์ สอบเข้า รร.เตรียมอุดมฯ
25

คอร์ส เคมี  ม.ปลาย

          คอร์สเคมีม.ปลายคอร์สเดียวครบสำหรับน้องๆ ม.ปลายที่ต้องการทำเกรดในโรงเรียนฝึกทำโจทย์ที่ใกล้เคียงกับข้อสอบโรงเรียนเสริมด้วยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยข้อสอบโอลิมปิคทำให้น้องมั่นใจในการสอบด้วยการสอนที่เป็นลำดับขั้นตอนสอนตั้งแต่พื้นฐานจนถึงระดับยากจดจำเนื้อหาเป็น Storyคำนวณด้วยวิธี Factor ที่คำนวณได้เร็วกว่า ลดการจำสูตร บรรยากาศการเรียนเต็มไปด้วยความสุข

 

ม.4 เทอม 1

ลำดับ
ชื่อบท
จำนวนชั่วโมง
เรียนไม่จำกัดชั่วโมง
ค่าเรียน
 
1
บท ความปลอดภัยและทักษะในปฏิบัติการเคมี
บท อะตอมและสมบัติของธาตุ
23
3.5 เดือน
2,100 1,790
2
บท พันธะเคมี
21
3.5 เดือน
1,900 1,650
1+2
PACK เรียน เคมี ม.4 เทอม 1
( Free สรุป SUMUP M 4/1 )
44
7 เดือน
4,000 2,800

ม.4 เทอม 2

ลำดับ
ชื่อบท
จำนวนชั่วโมง
เรียนไม่จำกัดชั่วโมง
ค่าเรียน
 
3
บท โมลและสูตรเคมี
11.20
2 เดือน
1,050 900
4
บท สารละลาย
11
2 เดือน
1,000 850
5
บท ปริมาณสัมพันธ์
16
2.5 เดือน
1,450 1250
3+4+5
PACK เรียนเคมี ม.4 เทอม 2
( Free สรุป SUMUP M 4/2 )
38.20
6.5 เดือน
3,500 2,600

ม.5 เทอม 1

 

ลำดับ
ชื่อบท
จำนวนชั่วโมง
เรียนไม่จำกัดชั่วโมง
ค่าเรียน
 
6
บท แก๊สและสมบัติของแก๊ส
11
2 เดือน
1,000 850
7
บท อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
15
2.5 เดือน
1,350 1,150
8
บท สมดุลเคมี
13
2 เดือน
1,250 1,050
6+7+8
PACK เรียน เคมี ม.5 เทอม 1
( Free สรุป SUMUP M 5/1 )
39
6.5 เดือน
3,600 2,650

ม.5 เทอม 2

ลำดับ
ชื่อบท
จำนวนชั่วโมง
เรียนไม่จำกัดชั่วโมง
ค่าเรียน
 
9
บท กรด-เบส
25
3.5 เดือน
2,250 1,950
10
บท เคมีไฟฟ้า
20
3.5 เดือน
1,800 1,550
9+10
PACK เรียน เคมี ม.5 เทอม 2
( Free สรุป SUMUP M 5/2 )
45
7 เดือน
4,050 2,850

ม.6 เทอม 1 – 2

ลำดับ
ชื่อบท
จำนวนชั่วโมง
เรียนไม่จำกัดชั่วโมง
ค่าเรียน
 
11
บท เคมีอินทรีย์
28
4 เดือน
1,600
12
บท เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และ ปิโตรเลียม
(หลักสูตรเก่า สอนกันโรงเรียนออกสอบ)
3
7 วัน
FREE
13
บท พอลิเมอร์
7
1 เดือน
550
14
บท มลพิษ
(หลักสูตรเก่า สอนกันโรงเรียนออกสอบ)
1
3 วัน
FREE
11+12+13+14
PACK เรียน เคมี ม.6 เทอม 1-2
( Free สรุป SUMUP M6 )
35
5 เดือน
2,150 2,100

          สำหรับน้องๆ ที่ต้องลงบทกรดเบส หรือ บทของแข็ง ของเหลว และแก๊ส หรือ บทเคมีอินทรีย์ โดยที่ไม่เคยเรียนบทปริมาณสารสัมพันธ์
กับพี่ไผ่มาก่อน น้องควรลงปรับพื้นฐานเคมีคำนวณ ไม่เช่นนั้นอาจเกิดความไม่เข้าใจในเนื้อหาระหว่างเรียนได้

ลำดับ
ชื่อบท
จำนวนชั่วโมง
เรียนไม่จำกัดชั่วโมง
ค่าเรียน
 
1
พื้นฐานเคมีคำนวณ
2
7 วัน
FREE
78win trang cá cược trực tuLiên kết đăng nhập
SUM UP หนังสือสรุปเคมี ม.ปลาย
300

สอบเข้ามหาวิทยาลัย

          คอร์สเดียวที่รวบรวมโจทย์ทั้ง PAT 2 และสามัญไว้ครบทุกข้อ เก็งเน้นย้ำจุดที่มักออกสอบ สอนเป็นขั้นตอน กระซับ ด้วยเทคนิคการจำชั้นยอด และเทคนิคเคมีคำนวณด้วยวิธี Unit Factor ที่ลดการจำสูตร ทำให้ทำโจทย์ได้รวดเร็ว เหนือคนอื่นในสนามสอบอย่างมั่นใจ เพื่อการสอบแข่งขันที่ตัดสินอนาคตอันสำคัญของน้อง ๆ โจทย์ท้ายบทพร้อมเฉลยอย่างละเอียด การันตีด้วยผู้เรียนจริงที่ประสบความสำเร็จกับการสอบทั่วประเทศ

ลำดับ
ชื่อบท
จำนวนชั่วโมง
เรียนไม่จำกัดชั่วโมง
ค่าเรียน
 
1
บทความปลอดภัย
บทอะตอมฯ
บทพันธะเคมี
48
5 เดือน
2,500
2
บทโมลฯ บทสารละลาย
บทปริมาณฯ บทแก๊ส
32
3.5 เดือน
2,000
3
บทอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
บทสมดุลเคมี
18
2 เดือน
1,350
4
บทกรดเบส
16
2 เดือน
1,250
5
บทเคมีไฟฟ้า
15
2 เดือน
1,200
6
บทเคมีอินทรีย์
บทพอลิเมอร์

23
2.5 เดือน
1,700
1+2+3+4+5+6
All NEW OPTIMUM
( Free สรุป MINI SUMUP M 4-6 )
155.30
12 เดือน
10,000 6,900

          ในการสอบจริง เราต้องเจอกับข้อสอบใหม่ๆที่ไม่เคยเจอมาก่อน พี่ไผ่จึงได้ทำคอร์สตะลุยโจทย์ PAT 2 และ สามัญ โดยแต่งโจทย์ขึ้นมาใหม่ให้มีระดับความยากใกล้เคียงกับข้อสอบจริง เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบขั้นสูงสุด ได้รู้ตัวเองว่ายังพลาดและควรกลับไปเน้นจุดไหน

ลำดับ
ชื่อบท
จำนวนชั่วโมง
เรียนไม่จำกัดชั่วโมง
ค่าเรียน
 
7
ตะลุยโจทย์ เคมี PAT2
ปี2557-2564
23
1.5 เดือน
1,500
8
ตะลุยโจทย์ เคมีสามัญ A-LEVEL
ปี2555-2566
Free สรุป MINI SUMUP 78 หน้า
54
6 เดือน
2,500
9

ตะลุยโจทย์ เคมีสามัญ A-LEVEL
ปี2562-2566
25
2.5 เดือน
899

ลำดับ
ชื่อบท
จำนวนข้อ
เรียนไม่จำกัดชั่วโมง
ค่าเรียน
 
10
MOCK TEST A-LEVEL
160 ข้อ
1 เดือน
500 200

Phaiperfectchem. All rights reserved.
Setup Menus in Admin Panel
trang web cá cược trực tuyến hay nhất trang cá cược xổ số  cá cược xổ số trực tuyến  baccarat live baccarat online gambling